İşitmek, düşünmektir

Kulaklarınız sesi toplar, ancak sesi gerçek anlamda anlayan beyninizdir.

İyi bir işitme duyusu beyninizin yaşamınız boyunca sağlıklı kalmasına – ve diğer birçok sağlık
sorununun önlenmesine yardımcı olur. Bu da, işitme sağlığı beyin sağlığı demektir.

İşte bu yüzden işitme cihazları için BrainHearing™ teknolojisini geliştirdik.

 

Daha önce hiç...

  • İnsanların fısıltıyla konuştuklarına şahit oldunuz mu?
  • Hikayelerindeki önemli noktaları kaçırdığınız oldu mu?
  • Veya TV'yi duyamadığınız oldu mu?

 

Ve daha önce hiç...

  • Sosyalleşme konusunda yorgun veya stresli hissettiğiniz oldu mu?

  • Konuşmalardan kafanızın karıştığı oldu mu?

  • Veya evde kalmayı tercih ettiğiniz oldu mu?


Beyninizin daha fazla sese ihtiyacı olabilir!

Beyniniz ihtiyacı olan ses bilgisini almazsa, insanların konuştuklarını ve

etrafınızda olup bitenleri anlamakta daha fazla zorlanırsınız.

Bu şekilde, işitme sorunu bir beyin sorunu haline gelir ve yaşamsal bir soruna dönüşür.

Bunun nedeni, işitmenin beynin işitme merkezinde işleyişidir.

 

 

İşitmenin beyninizde işleyişi

Ses kulaklarınızdan, beyninizin iki alt sistemi bulunan işitme merkezine gider: Yönlendirme alt sistemi ve odaklanma alt sistemi*. Bunlar sürekli birlikte çalışarak, etrafınızdaki ses ortamını anlamanıza yardımcı olur.

1: Yönlendirme alt sistemi tam bir ses ortamı oluşturmak üzere etrafınızı sürekli tarar.

2: Odaklanma alt sistemi anlamsız sesleri filtreleyerek, dinlemek istediğiniz sesleri ve dikkatinizi yönlendirmek istediğiniz sesleri seçmenize yardımcı olur.

Buradan, ses hafıza ve duygu merkezi dahil olmak üzere, beynin diğer merkezleri tarafından kullanılır.

 

Beyniniz
yeterli
 sesi almazsa ne olur?

İşitme kaybı olduğunda, kulaklarınızdan beyninize yeterli ses bilgisi gelmez
veya ses bilgisinin kalitesi çok düşük olur.

Bu, beynin bulunduğunuz ortamda kendini yönlendirmesini daha da zorlaştırır –
bu yüzden, önemli olan şeylere odaklanması da zorlaşır.

Beyninizin, bulunduğunuz ortama anlam katan tüm farklı bölümlerini
etkiler. Tüm bunlar daha fazla çalışma gerektirir.

Bu, hatırlama gibi diğer şeyler için zihinsel kaynağın azalmasına neden olur.

 

Konuşmaları takip etmek daha zordur

Eksik ses bilgisi, özellikle çok fazla insanın konuştuğu kafe ve aile ortamı gibi durumlarda konuşmaların takip edilmesini zorlaştırır.

Dinleme, daha fazla efor gerektirir

Beyin, eksik ses bilgisinden dolayı sesleri tanımlamak için, hatırlamak veya tahmin yapmak suretiyle boşlukları doldururken daha fazla çalışmak zorunda kalır.

İşitme sırasında zihinsel yük artar

Başka şeyler için zihinsel kapasite azaldığında, beyninizin hayatınıza anlam katan tüm farklı bölümleri için de işler daha da zorlaşır.

 

Tedavi edilmeyen işitme kaybının
sonuçları

İşitme zihinsel bir süreç olduğundan, tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen işitme kaybı
beyniniz için olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Beyninizin beklendiği gibi çalışması için, tam bir ses perspektifine ihtiyacı vardır.

Beyninizin sese erişiminin sınırlı olması durumunda – işitme kaybının yetersiz tedavisi gibi
durumlarda – hayatınızda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir:

 

Sosyal izolasyon ve depresyon

Tedavi edilmemiş işitme kaybı olan insanlar, karmaşık ses ortamlarıyla başa çıkamadıkları için,
sosyal ortamlardan uzaklaşma aşamasına gelebilirler. Bu da, yalnızlık, sosyal izolasyon ve depresyon riskini artırır.

Denge kaybı ve düşmeye ilişkin yaralanmalar

Tedavi edilmeyen işitme kaybı, insanların dengesini etkileyerek, düşmeye ilişkin yaralanma riskini üç kat artırabilir.

Bilişsel zayıflamada hızlanma

Artan zihinsel yük, uyarılma eksikliği ve yeniden düzenlenen beyin işlevi bilişsel zayıflamada hızlanmayla ilişkili olup,
bu durum hatırlama, öğrenme, konsantrasyon ve karar verme becerinizi etkiler.

Demans ve Alzheimer hastalığı

Demans riski ileri-çok ileri derece işitme kayıplarında beş kat, orta dereceli işitme kayıplarında üç kat, hafif işitme kayıplarında iki kat artar.